Shophouse G City

Khu shophouse G City (GS Metrocity Nhà Bè) có quy mô, vị trí & giá bán? khu đô thị mới Nam Sài Gòn với 350ha nhiều tiện ích hoàn hảo do Tập đoàn GS Hàn Quốc